tile

اشلزینگر، جیمز

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن
Date
۱۵ مه و ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶
Condition
باز
Language
English
Content
۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
رئیس سازمان سیا‌ (۱۳۵۰)؛ وزیر دفاع (۱۳۵۴-۱۳۵۱)، وزیر نیرو (۱۳۵۸-۱۳۵۵).
Abstract
روابط ایران و آمریکا در دهه ۱۳۵۰‌؛ گفت‌و‌گو‌ها دربارۀ نفت‌؛ فروش اسلحه‌؛ در نظر داشتن مسایل سیاسی- جغرافیایی در روابط ایران و آمریکا‌؛ گفت‌و‌گوها در واشنگتن دربارۀ سیاست آمریکا در قبال ایران در دهه ۱۳۵۰‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.