tile

پهلوی، شاهپور غلامرضا

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
لندن
Date
۱۱ آپریل ۱۹۹۰ و ۲۱ اوت ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
بازرس کل نیروهای مسلح‌؛ رییس افتخاری سازمان تربیت بدنی؛ برادر محمدرضا پهلوی.
Abstract
خاطراتی از کودکی‌؛ روابط خانوادگی و خانواده پهلوی‌؛ خاطراتی از رضا شاه‌؛ خاطراتی از تحصیل در دانشکده افسری‌؛ خاطراتی از زندگی با رضا شاه در تبعید در آفریقای جنوبی‌؛ برنامه‌‌ریزی برای آموزش ورزش در ایران‌؛ عملکرد تیم‌های ورزشی ایران در ‌رشته‌های مختلف‌‌؛ فعالیت‌هایی در زمینۀ توسعۀ کشاورزی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.