tile

اونی، ارنست

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
واشنگتن دی. سی.
Date
۲۲ و ۲۹ مه ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
English
Content
۱۳۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
مسئول جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ یونان‌، ترکیه و ایران‌ در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) (۱۳۵۸- ۱۳۲۹‌).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ شروع به کار در سازمان سیا‌؛ ارزیابی اوضاع ایران در سازمان سیا و دلایل رفتار آمریکا نسبت به مصدق‌؛ اطلاعات سیا دربارۀ حزب توده در دهه ۱۳۳۰‌؛ شاه و سپهبد زاهدی در سال‌های ۱۳۳۲- ۱۳۳۰‌؛ عملیات آجکس‌؛ آمریکا و جبهه ملی پس از ۱۳۳۲‌؛ تیمور بختیار و برکناری وی‌؛ دولت امینی‌؛ انقلاب سفید‌‌؛ تاسیس‌، ساختار و هدف ساواک‌؛ حسن علوی کیا و حسن پاکروان‌؛ دلایل و پیامدهای رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۴۲‌؛ اطلاعات سازمان سیا دربارۀ پیشوایان مذهبی ایرانی‌؛ گرایش‌های سازمان سیا به کسب اطلاعات در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های شوروی در ارتباط با رهبران مذهبی در دهه ۱۳۵۰‌؛ ارتشبد حسین فردوست‌؛ مرکزهای گردآوری خبر آمریکا در ایران‌‌؛ فعالیت‌های چریکی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ دلایل فروپاشی ارتش و ساواک در دوران انقلاب‌؛ دربارۀ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ ارتشبد نعمت‌الله نصیری؛ ریچارد هلمز و ویلیام سالیوان به عنوان سفیران آمریکا در ایران‌؛ پروندۀ روان‌شناختی شاه در سازمان سیا‌؛ بیماری شاه‌؛ دستورالعمل‌های جمع‌آوری اطلاعات در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ ارزیابی سازمان سیا از ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.