tile

میرعبدالباقی، الیان

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
لوزان، سویس
Date
۱۳ نوامبر ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
همسر سوئیسی پزشک ایرانی مستقر در کرمانشاه.
Abstract
خاطراتی از ازدواج و سفر به ایران‌؛ زندگی خانوادگی در کرمانشاه‌؛ تغییر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانِ‌ آن دوره؛ رابطۀ بین دولت و مردم ایران‌؛ یادآوری وقایع انقلابی سال ۱۳۵۷‌؛ دربارۀ استقلال کردستان‌؛ دولت بختیار‌؛ خروج از ایران‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.