tile

مک آرتور، داگلاس دوم

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی سی
Date
۲۹ مه ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
English
Content
۶۴ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران (۱۹۵۲- ۱۳۴۸).
Abstract
برداشت‌هایی دربارۀ محمدرضا شاه؛ روابط ایالات متحدۀ آمریکا و ایران در آغاز دهه ۱۳۵۰؛ برنامه‌های ایران در مورد خرید اسلحه از آمریکا؛ روابط نظامی آمریکا با ایران؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران در دوران ریاست جمهوری نیکسون؛ ارزیابی وضع اقتصادی ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ تلاش چریک‌های فداییان خلق برای ربودن وی؛ افزایش بهای نفت و پیامدهای آن بر روابط ایران و آمریکا؛ نقش جبهه ملی در عرصۀ سیاسی ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ نفوذ ایران در خلیج فارس در دهه ۱۳۵۰؛ سیاست ایران در منطقه.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.