tile

لِفِلت، ویلیام

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن
Date
۲۹ آوریل ۱۹۸۷ و ۹ و ۱۹ فوریه ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۲۰۳ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
دیپلمات؛ رایزن اقتصادی در سفارت آمریکا در تهران (۱۳۵۳- ۱۳۴۸‌).
Abstract
: پیشینۀ تحصیلی و اوایل دوران اشتغال‌؛ روابط اقتصادی و فنی بین ایران و آمریکا‌؛ دربارۀ تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ سرمایه‌‌گذاری‌های مالی و اقتصادی آمریکا در ایران‌؛ سفارت آمریکا در ایران در دوران سفیری ماک‌آرتر و هلمز‌؛ دربارۀ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران‌؛ نقش ایران در اوپک و تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت نفت‌؛ دولت آمریکا و واکنش جامعۀ بازرگانی در برابر موضع ایران دربارۀ قیمت نفت‌؛ رابطۀ آمریکا و بخش صنعتی ایران‌؛ ارتباط بخش خصوصی آمریکا با پیمانکاران ایرانی‌؛ ارزیابی سیاست‌های توسعۀ در ایران‌؛ فعالیت‌های شرکت جنرال الکتریک در ایران‌؛بخش خصوصی ایران‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷ و دلایل فروپاشی سلطنت پهلوی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.