tile

جعفری، علی اکبر

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
اورنج کانتی، کالیفرنیا
Date
۲۴ ژوئن و ۳ فوریه‌ ۱۹۸۷
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۶صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
نویسنده و متفکر زرتشتی.
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی‌؛ ایمان آوردن به دین زرتشت‌؛ تاثیرات فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند‌؛ الگوهای استمرار و دگرگونی در دین زرتشت در دهه‌های اخیر‌؛ بالندگی اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان در دوران پهلوی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.