tile

اعتماد، اکبر

Oral History Interview

Interviewer
فرّخ غفّاری
Place
پاریس
Date
نوامبر ۱۹۸۲
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۵۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه تهران؛ معاون وزارت علوم و آموزش عالی ‌(۱۳۵۱ - ۱۳۴۶)؛ رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان(۱۳۵۲- ۱۳۵۱‌)؛ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران(۱۳۵۷- ۱۳۵۲).
Abstract
تبار خانوادگی‌، پیشینه تحصیلی و کودکی در همدان‌، عضویت در حزب توده، ساختار و فعالیت‌های سازمان جوانان حزب توده، خاطراتی از فعالیت‌های دانشجویان در اروپا، شروع کار در دانشگاه تهران‌، مقدمات تاسیس موسسه برنامه‌ریزی و آموزش عالی در وزارت علوم و آموزش عالی در دوران وزارت مجید رهنما، بخش‌هایی از کارنامۀ وزارت علوم و آموزش عالی، نحوه مشورت محمدرضاشاه با مسئولان امور، کنفرانس آموزشی رامسر، منش و نحوه رهبری محمدرضا شاه، تاسیس دانشگاه بوعلی سینا، تصمیم دربارۀ تشکیل سازمان انرژی اتمی، طراحی، ساختمان و به کاراندازی نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، تاثیر سازمان انرژی اتمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.