tile

ابتهاج سمیعی، نیره

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
دو ور (ماساچوستس)
Date
آوریل ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
کوشنده حقوق زن؛ نماینده مجلس شورای ملی‌(۱۳۵۷ – ۱۳۴۵).
Abstract
پیشینه خانوادگی و تحصیلات، آغاز علاقه به مسئله حقوق زنان، واکنش زنان ایران به کشف حجاب در دوران رضاشاه، تشکیل سازمان‌های زنان و تأثیر آنان بر سیاست‌های دولت، دسترسی زنان به حق مشارکت در انتخابات سال ۱۳۴۲، شرکت در انتخابات مجلس‌، ساختار و نوع فعالیت‌های حزب ایران نوین، خاطراتی از امیر عباس هویدا‌، نحوه کار مجلس شورای ملّی‌، دیدگاه دولت دربارۀ حقوق زنان‌، نظر امیر عباس هویدا دربارۀ حزب رستاخیز‌، ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.