مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با برادران قاسمی، مهدی

پیشینۀ خانوادگی و نخستین رفت و آمدهای سیاسی‌؛ پیوستن به حزب توده‌؛ ساختار حزب توده و چگونگی عضویت‌؛ رابطۀ بین حزب توده و دولت از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴‌؛ جاذبۀ حزب توده برای جوانان‌؛ جریانات ایدئولوژیک داخلی در حزب توده‌؛ فضای سیاسی حزب توده‌؛ نقش روشنفکران در حزب‌؛ حزب توده و بحران آذربایجان در سال ۱۳۲۴‌؛ خلیل ملکی و فعالیت‌های وی‌؛ رابطۀ حزب توده و جبهه ملی‌؛ نفوذ حزب توده در ارتش‌؛ نورالدین کیانوری و رهبری حزب توده‌؛ مظفر فیروز و احمد قوام‌؛ واکنش دولت به فعالیت‌های حزب توده‌؛ خاطراتی از دوران زندان به عنوان یک توده‌ای‌؛ چگونگی عملکرد حزب توده‌؛ مرگ لنکرانی و غفاری‌؛ ماجرای فریدون کشاورز با حزب توده‌؛ دلایل ترک حزب توده‌؛ تصمیم دولت برای دستگیری اعضای سابق حزب توده‌؛ خاطراتی از دوران کار در سازمان اطلاعات و جهانگردی‌‌ و رادیو ایران؛ خاطراتی از نصرالله معینیان و حسن پاکروان‌؛ همکاری در تدوین اساسنامۀ حزب رستاخیز‌؛ دلایل وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Mehdi-Ghasemi-APt-I Mehdi-Ghasemi-English

فهرست

۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده