مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با محققی، سپهبد احمد علی

پیشینۀ خانوادگی و شغلی؛ عضویت در ساواک؛ خاطراتی از تیمور بختیار و حسن پاکروان؛ برکناری بختیار از ساواک‌؛ عملکرد ساواک‌؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳‌ و شفاعت پاکروان نزد شاه در مورد آیت‌الله خمینی؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی و خطاهای امرای ارتش در رویارویی با بحران سیاسی در کشور؛ خاطراتی از بحث‌های درونی در نیروهای نظامی برای مقابله با انقلابیون؛ چگونگی تسلط نیروهای انقلابی بر برخی از شهرهای ایران؛ در اعلام بیطرفی ارتش؛ دربارۀ ادعای تبانی برخی از فرماندهان ارتش با رهبران انقلاب؛ فعالیت‌های ارتشبد غلامعلی اویسی در اروپا و نقشۀ مقاومت مسلحانه علیه نظام انقلابی‌؛ دربارۀ شیوۀ عملیات ژاندارمری کل کشور.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

General-Ahmad-Ali-Mohaqqeqi-APt-I.pdf General-Ahmad-Ali-Mohaqqeqi-English.pdf

فهرست

۴۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + مطالب تکمیلی + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده