مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مدنی، سید احمد

سوابق تحصیلی و خانوادگی؛ دلائل استعفا از نیروی دریائی؛ خاطراتی از ساختار و عملکرد نیروی دریائی ایران؛ خاطراتی از جنبش انقلاب اسلامی؛ حضور ایادی سازمان آزادی بخش فلسطین در خوزستان پس از انقلاب؛ تسلط انحصاری روحانیان بر اهرم های قدرت سیاسی در ایران؛ خاطراتی از دیدار با آیت اله خمینی و برخورد با آیت اله محمد بهشتی؛ نخستین انتخابات ریاست جمهوری و تمایل روحانیان به انتخاب ابوالحسن بنی صدر؛ رقابت های سیاسی در ایران پس از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Admiral-Seyyed-Ahmad-Madani-APt-I.pdf Admiral-Seyyed-Ahmad-Madani-English.pdf

فهرست

۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده