مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با خزاعی، بهرام

خاطراتی از دوران کودکی‌؛ شروع فعالیت‌های سیاسی در شیراز‌؛ خاطراتی از آیت‌الله دستغیب‌؛ عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا‌؛ برنامه و فعالیت‌‌های کنفدراسیون‌؛ دانشگاه پهلوی‌؛ شیراز در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های سیاسی پنهانی در شیراز‌؛رابطه بین گروه‌های چپ و لیبرال مخالف شاه‌؛ دلایل تشدید مخالفت‌های سیاسی در ایران‌؛ جنبش انقلابی در شیراز‌؛ پیدایش سازمان ملی دانشگاهیان ایران‌؛ تنش بین گروه‌های چپی و مذهبی پس از انقلاب‌؛ برخوردهایی با سپاه پاسداران‌؛ تسلط روحانیون بر دانشگاه پهلوی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Bahram-Kozhai-APt-I Bahram-Kozhai-English

فهرست

۴۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده