مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فیروز، مظفّر

خاطراتی از صحنۀ سیاسی ایران در دوران رضاشاه؛ روابط رضاشاه با نصرت‌الدوله فیروز؛ دربارۀ نخست وزیری محمد مصدق؛ فعالیت علیه رژیم پهلوی؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی و نگاهی به آیندۀ ایران.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Mozzafar-Firuz-APt-I Mozzafar-Firuz-English

فهرست

۱۶ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده