مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فرجام، فریده

خاطراتی از دوران کودکی‌، فضای هنری ایران‌، شروع فعالیت‌های ادبی و هنری‌، ادبیات کودکان‌، کار در عرصۀ تئاتر ایران‌، نقش زنان در هنرهای نمایشی در ایران‌، تجربه با سانسور‌، رابطۀ سیاست و هنر‌، تجربۀ انقلاب و سال‌های پس از آن‌، هنر و ادبیات در ایران پس از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Farideh-Farjam-APt-I Farideh-Farjam-English

فهرست

۵۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده