مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بهار، حبیب

تبار خانوادگی، فعالیت‌های سیاسی خانواده بهار‌، خاطراتی از رابطه رضا شاه با زیردستانش‌، اشتغال در برنامۀ اصل 4 در خراسان‌، استانداران خراسان احمد مهران و ژنرال صادق امیر عزیزی‌‌، وضعیت توسعۀ روستایی‌ در ایران‌، ترازنامۀ برنامۀ اصلاحات ارضی‌، نظام روحانیت کشور و اصلاحات ارضی‌، دلایل وقوع اتفاقات سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۴۱‌، خاطراتی از علی شریعتی‌، مسعود رجوی و طاهر احمد‌زاده‌، گفت‌و‌گو‌هایی با شریعتی و رجوی‌، عملکرد مجلس‌، خاطراتی از مظفر بقائی کرمانی‌‌، خاطراتی از ملاقات با ارتشبد غلامرضا ازهاری پس از انتصاب وی به ریاست دولت‌‌، ژنرال عباس قره باقی و جمشید آموزگار‌‌، واکنش‌ها در مجلس به انقلاب‌، تجربیات شخصی از سیاست‌های انقلاب در مشهد‌، بررسی مجلس از عملکرد ساواک در سال ۱۳۵۶‌، دلایل وقوع انقلاب‌، ملاقات با شاه قبل از ترک وی از ایران در سال ۱۳۵۷‌، دربارۀ علی خامنه‌ای‌‌، شیخ علی تهرانی و آیت‌الله واعظ طبسی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Habib-Bahar-APt-I Habib-Bahar-BPt-II Habib-Bahar-English

فهرست

۵۹ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما + عکس.

درباره مصاحبه شونده