مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اوری، پیتر

پیشینه تحصیلی‌؛ استخدام در شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC)‌؛ روابط بین AIOC و دولت ایران‌؛ روشنفکران ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ خاطراتی از صادق هدایت‌، صادق چوبک‌، بزرگ علوی‌ و سید صادق گوهرین‌؛ نفوذ سیاسی حزب توده در دهه ۱۳۳۰‌؛ ملاقات با سید ضیاء‌الدین طباطبایی‌، تیمور بختیار‌، مظفر بقایی کرمانی و حسین مکی‌؛ رهبری جبهه ملی‌؛ رویدادهای ۱۳۳۲ و نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی‌؛ مجتبی مینوی و پرویز ناتل خانلری‌؛ خاطراتی از ابوالحسن ابتهاج‌، سرلشکر ولی محمد قره‌نی‌، امیرعباس هویدا‌، جمشید آموزگار‌‌، علی امینی و امیر اسدالله علم‌؛ انقلاب سفید و جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی‌؛ نقش دین در سیاست‌، ادبیات معاصر ایران‌؛ تغییرات اجتماعی ایران در دوران پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

متن

Peter-Avery-APt-I Peter-Avery-BPt-II Peter-Avery-CPt-III Peter-Avery-DPt-IV Peter-Avery-EPt-V Peter-Avery-FPt-VI

فهرست

۱۶ صفحه + زندگینامه + فهرست.

درباره مصاحبه شونده