مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اردلان، نادر

پیشینه خانوادگی و تحصیلی‌؛ خانواده اردلان‌؛ همسر اول‌؛ کنشگر اسلامی‌، لاله بختیار‌؛ نوآوری و ترویج معماری ایرانی در دهه ۱۳۵۰‌؛ رایج شدن ارتباط بین معماری و مکاتب عرفانی؛ تاثیرات اندیشه‌های عرفانی بر طرح‌های معماری‌؛ طراحی مرکز ورزشی آریا مهر‌‌، مرکز آموزش مدریت ایران‌ و ساختمان مرکزی گروه صنعتی بهشهر‌؛ همکاری با آرشیتکت عبدالعزیز فرمانفرمائیان‌؛ خاطرات کار در ایران‌؛ احیای دوبارۀ «باغ بهشت‌» در معماری ایرانی‌؛ سیاست معماری دولت پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Nader-Alderlan-APt-I.pdf

درباره مصاحبه شونده