مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اردلان، ابوالفتح

پیشینه خانوادگی‌؛ خانوادۀ اردلان و سابقۀ کاری امان‌الله اردلان در دوران سلطنت رضا شاه‌؛ ورود به نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی‌؛ آموزش دانشجویان دانشکده افسری نیروی دریایی‌؛ ساختار و کارکنان نیروی دریایی‌؛ تاریخ نیروی دریایی ایران‌؛ نیروی دریایی ایران در جنگ جهانی دوم‌؛ دلایل ترفیع دادن سریع به افسران جوان نیروی دریایی‌‌؛ مدرن کردن نیروی دریایی ایران‌؛ پاکسازی فرماندهان ارشد در دهه ۱۳۵۰‌؛ تاثیرات اتهامات وارد شده بر علیه دریاسالار عباس رمزی عطایی به نیروی دریایی‌؛ ناوگان نیروی دریایی‌؛ تفکر راهبردی در نیروی دریایی‌؛ تصرف جزایر ابوموسی‌، تنب کوچک و بزرگ‌‌؛ جنگ ظفار‌؛ روابط بین شاه و ارتش‌؛ دلایل انقلاب‌؛ دلایل فروپاشیده نشدن نیروی دریایی بعد از انقلاب‌‌؛ نقش دریاسالاران علوی و مدنی در حفظ یکپارچگی نیروی دریایی‌؛ ماموریت برای راه‌اندازی سازمانی برای ترویج صنعت الکترونیک‌؛ تاریخچه‌، ساختار و عملکرد صنایع الکترونیک ایران‌؛ استفاده از تجارب صنایع الکترونیک ایران برای سازمان‌های دیگر دولتی‌؛ دیدگاه شاه در مورد نقش علم و دانش در تغییر جامعۀ ایران‌؛ دوره تصدی علی قلی اردلان در وزارت دربار قبل از انقلاب‌؛ بیزاری شاه از خشونت‌ و خودداری از قبول نظر ارتش برای سرکوب انقلابیون؛ دیدگاه سیاسی دریاسالار مدنی‌؛ نقش نیروی دریایی ایران در سیاست خلیج فارس.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Abolfat-Ardalan-A-I Abolfat-Ardalan-B-II Abolfat-Ardalan-Eng

فهرست

۳۶ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس

درباره مصاحبه شونده