Skip to main content

یادداشت های فؤاد روحانی

کتاب الکترونیکی

یادداشت های فؤاد روحانی

 

مشاهده در فرمت PDF

یادداشت های فؤاد روحانی

 نخستین دبیر کل سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و ناگفته هایی درباره سیاست نفتی ایران دردو دهه پس از ملی شدن