Skip to main content

Chronology of the Fifty-year Pahlavi Kingship – Volume 4

EBOOK

Chronology of the Fifty-year Pahlavi Kingship – Volume 4


Notice: Undefined index: post_id in /home/fisadmin/public_html/wp-content/plugins/real3d-flipbook/includes/Real3DFlipbook.php on line 1128

View PDF

توضیحی کوتاه درباره این مجموعه

گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی که اکنون به همت سازمان چاپ و انتشارات سهیل در پاریس تجدید چاپ میشود، برای نخستین بار در سال ۱۳۵۶ توسط کتابخانه پهلوی ( که در آن هنگام خود من تصدی آنرا داشتم ) در تهران تدوین شد و در سال بعد از آن بچاپ رسید. تدوین این مجموعه قطور حاصل کار طاقت فرسای دوساله گروهی از پژوهندگان واستادان ارجمند این کتابخانه بود که با بررسی مستمر در آرشیوهای مختلف خبری و بایگانیهای سازمانهای دولتی و مطبوعات پنجاه ساله ایرانی و خارجی و کتابها و اسناد موجود در داخل کشور و آرشیوها و کتابخانه های مختلف در آسیا و اروپا و آمریکا با صرف هزینه ای سنگین به سرپرستی شادروان محمود رجاء، رئیس شایسته هیئت تحریریه این گاهنامه انجام گرفت، که بر اثر سنگینی کار تندرستی خویش را از دست داد و شاید همین امر درگذشت نابهنگام او را در جوانی تسریع کرد، روانش شاد باد.

این مجموعه در پائیز سال ۱۳۵۷، در ده هزار دوره، هر دوره شامل سه مجلد هزار صفحه ای بقطع بزرگ، چاپ و صحافی و آماده توزیع بود که در نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، چماقداران جمهوری اسلامی به کتابخانه پهلوی ریختند بی آنکه شعور این تشخیص را داشته باشند که این گاهنامه تاریخ خشک و بی تفسیری از وقایع نیم قرن اخیر ایران بیش نیست و کمترین جنبه تبلیغاتی یا مرامی ویا ضد اسلامی ندارد، همه آنها را بتاراج بردند و یکجا در آتش سوختند و خاطره گرامی سعد وقاص را زنده کردند. وبدین ترتیب بود که از همه ده هزار دوره تنها یک دوره که تصادفا خود من بمنظور مراجعه و استناد در سفری به خارج از کشور همراه برده بودم باقی ماند. این همان دوره ای است که چاپ حاضر، با صرف هزینه ای سنگین بر پایه آن انجام گرفته است، و طبعا این اقدام ناشران مایه کمال سپاسگزاری و خوشوقتی است.

صمیمانه آرزومندم با تجدید چاپ این گاهنامه، دانشگاهها و سازمانهای فرهنگی و کتابخانه های مختلف جهان و طبعا همه ایرانیان علاقمند فرصت آن یابند که از این پس مدرک دقیق و روشنی درباره تاریخ پنجاه ساله گذشته ایران بعنوان یکی از مهمترین ادوار تاریخ چندهزار ساله این کشور برای مراجعه و استناد در اختیار داشته باشند، وبه جوانان نسل فردای ایران نیز امکان آن داده شود که گذشته ای را که کوشش بسیار میشود تا از آنان پنهان بماند، یا بصورتی تحریف شده و دروغین بدانان ارائه شود، همیشه در برابر نظر داشته باشند.

پاریس – ۲۵ شهریور ۱۳۶۴
شجاع الدین شفا