tile

مرکز زنانهدف اصلي از ایجاد مرکز زنان، که در فوريه سال 1989 براي پژوهش در باره مسائل زنان ايران و کمک به پيشبرد حقوق آنان تشکیل شد، بررسي تحولات عمده تاريخ معاصر در زمينه زندگي اجتماعي آنان و کمک به ايجاد شالوده هاي نظري و تدوين طرح هاي عملي براي بازشناختن دقيق تر اوضاع و احوال زنان در ايران و در ديگر جوامع مسلمان جهان بوده است. از آن سال تا کنون کتابخانه و آرشيو اسناد و مدارک مرکز زنان بنياد گسترش قابل توجهی یافته است. آمارهاي دولتي در باره اوضاع و احوال زنان ايران، زندگينامه هنرمندان زن ايراني، کتاب ها و مقاله های گوناگون در باره جنبش زنان درجهان، و مصاحبه با زنان ايراني از جمله منابع موجود در این مرکز است.  آرشيو مصاحبه شفاهي اين مرکز با بيش از 60 تن از زنان سرشناس ايراني منحصر به فرد به شمار مي رود. در سال هاي اخير مرکز زنان به جمع آوري آرشيو زندگي نامه هنرمندان زن ايراني نيز دست زده و مجموعه اي از نوشته ها و بريده هاي نشريات ايراني در باره  زنان ايران در نيمه دوّم قرن بيستم را فراهم آورده است. مجموعه ديگر اين مرکز انتشارات ادواري سازمان برنامه وبودجه در باره وضع زنان در ايران را دربر مي گيرد.

 

ايجاد و گسترش تماس با زنان ايران به منظور توسعه شبکه ارتباط، گردآوري منابع و اسناد پژوهشي، و پخش انتشارات مرکز زنان را باید از ديگر هدف هاي این مرکز به شمار آورد. برای تحقق هدف های یاد شده، به دعوت این مرکز شماري قابل توجه از هنرمندان، نويسندگان و متفکران زن از ايران و در ديگر نقاط جهان در جلسات سخنراني، سمينار و کنفرانس هاي گوناگون و نمايشگاه هاي هنري در ايالات متحد آمريکا شرکت کرده‌اند. مرکز زنان با سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان نیز، که به مدیریت مهناز افخمی برای پیشبرد حقوق زنان در سراسر جهان فعّالیت می کند، روابطی گسترده دارد. افزون بر این، مرکز زنان با شماری دیگر از نهادهای پژوهشی علاقه مند به مسائل زنان نیز به همکاری مستمر ادامه داده است، از جمله با مراکز مطالعات زنان در دانشگاه های مختلف ایالات متحد آمریکا، و سازمان های غیردولتی زنان در همین کشور و در بسیاری از کشورهای مسلمان و شماری از کشورهای غیرمسلمان جهان.