tile

مرکز زنان 

هدف اصلی از ایجاد مرکز زنان، که در فوريه سال ۱۹۸۹ برای پژوهش در باره مسائل زنان ايران و کمک به پيشبرد حقوق آنان تشکیل شد، بررسی تحولات عمده تاريخ معاصر در زمينه زندگی اجتماعی آنان و کمک به ايجاد شالوده‌های نظری و تدوين طرح‌های عملی برای بازشناختن دقيق‌تر اوضاع و احوال زنان در ايران و در ديگر جوامع مسلمان جهان بوده است. از آن سال تا کنون کتابخانه و آرشيو اسناد و مدارک مرکز زنان بنياد گسترش قابل‌توجهی یافته است. آمارهای دولتی در باره اوضاع و احوال زنان ايران، زندگينامه هنرمندان زن ايرانی، کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگون در باره جنبش زنان در جهان، و مصاحبه با زنان ايرانی از جمله منابع موجود در این مرکز است.  آرشيو مصاحبه شفاهی اين مرکز با بيش از ۶۰تن از زنان سرشناس ايرانی منحصر به فرد به شمار می‌رود. در سال‌های اخير مرکز زنان به جمع آوری آرشيو زندگی‌نامه هنرمندان زن ايرانی نيز دست زده و مجموعه‌ای از نوشته‌ها و بريده‌های نشريات ايرانی در باره  زنان ايران در نيمه دوّم قرن بيستم را فراهم آورده است. مجموعه ديگر اين مرکز انتشارات ادواری سازمان برنامه و بودجه در باره وضع زنان در ايران را در برمی‌گيرد.

ايجاد و گسترش تماس با زنان ايران به منظور توسعه شبکه ارتباط، گردآوری منابع و اسناد پژوهشی، و پخش انتشارات مرکز زنان را باید از ديگر هدف‌های این مرکز به شمار آورد. برای تحقق هدف‌های یاد شده، به دعوت این مرکز شماری قابل توجه از هنرمندان، نويسندگان و متفکران زن از ايران و در ديگر نقاط جهان در جلسات سخنرانی، سمينار و کنفرانس‌های گوناگون و نمايشگاه‌های هنری در ايالات متحده آمريکا شرکت کرده‌اند. مرکز زنان با سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان نیز، که به مدیریت مهناز افخمی برای پیشبرد حقوق زنان در سراسر جهان فعّالیت می‌کند، روابطی گسترده دارد. افزون بر این، مرکز زنان با شماری دیگر از نهادهای پژوهشی علاقه‌مند به مسائل زنان نیز به همکاری مستمر ادامه داده است، از جمله با مراکز مطالعات زنان در دانشگاه های مختلف ایالات متحده آمریکا، و سازمان‌های غیردولتی زنان در همین کشور و در بسیاری از کشورهای مسلمان و شماری از کشورهای غیرمسلمان جهان.