tile

کانون کودکان و نوجوانانتهیه کتاب و ویدیو و نوارصوتی از متون ادبی، داستان هاو افسانه های تاریخی برای کودکان و نوجوانان ایرانی که علاقه مند به آشنائی بیشتر با فرهنگ ایران و زبان فارسی اند از جمله برنامه های عمده بنیاد بوده است.
 در راه تحقق این هدف بنیاد به انتشار یا تجدید چاپِ مجموعه ای از کتاب های درسی و نیز آثاری در زمینه تاریخ ایران، داستان های عامیانه، سرودها و اشعار و ضرب المثل های کودکانه دست زده است، ازجمله: کتاب فارسي دوّم، تاریخ ایران برای نوجوانان، داستان‌های شاهنامه، شادمانه، کودکانه (مجموعه متل ها، بازي هاي عاميانه و شعرهاي مخصوص کودکان)، داستان‌ها و  سروده‌های کودکانه و کتابچه نقاشي براي کودکان. با همکاری شماری از محققان ایرانشناس ایرانی و غیرایرانی، بنیاد کتابی نیز به زبان انگلیسی دربارۀ تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی و ادبیات ایران تهیه و منتشر کرده است.
                 Iran: A Pre-Collegiate Handbook
                         
این کتاب ها که همراه با نقشه، اسلايد و نوار موسيقي ايراني است، مرجعی فشرده برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان انگلیسی زبان و علاقه مند به ایران به شمار می رود.