tile

ذوالفقاری، ناصر

Oral History Interview

Interviewer
فرّخ غفّاری
Place
پاریس
Date
۱۱ مه، ۹ و 23 سپتامبر، ۵ و ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹
Condition
محدود
Language
Persian
Content
۱۸۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
نماینده مجلس (۱۳۳۲-۱۳۱۹)‌؛ شهردار تهران (۱۳۳۹-۱۳۳۸)‌؛ معاون نخست‌وزیر (۱۳۳۶-۱۳۳۴)‌؛ وزیر مشاور (۱۳۴۱-۱۳۳۹)‌.
Abstract
تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ آغاز اشتغال به خدمات دولتی در وزارت امور خارجه؛ دربارۀ فعالیت‌های حزب توده و واکنش دولت؛ اشغال ایران در جنگ دوم جهانی؛ دربارۀ مقاومت مسلحانۀ برادر، محمود ذوالفقاری، در مقابله با فرقۀ دموکرات در زنجان؛ نخست‌وزیری رزم‌آرا و بحران ملی شدن صنعت نفت؛ خاطراتی از دکتر مصدق، جبهه ملی و رویدادهای مرداد ۱۳۳۲؛ اندیشه‌های سیاسی رهبران جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰‌؛ روابط میان محمدرضا شاه، احمد قوام، محمد مصدق، و علی امینی؛ اختلاف نظر‌های فریدون کشاورز با حزب توده؛ دسیسه‌های اتحاد جماهیر شوروی در ایران و فعالیت‌های حزب توده؛ کشمکش مسلحانۀ نیروهای دولتی و حزب توده‌؛ نحوه مقابلۀ حکومت مرکزی با عشایر گوناگون ایران پس از جنگ جهانی دوم؛ شهرداری تهران‌؛ عملکرد سیستم دولتی تهران‌؛ مقام وزارت در کابینۀ امینی‌؛ نخست‌وزیری علی امینی و انقلاب سفید؛ اوضاع سیاسی ایران پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ نخست‌وزیری حسین علاء‌؛ شروع کار رادیو و دیگر رسانه‌ها در ایران‌؛ خاطرات از برخی از سیاست‌پیشگان و دولتمردان ایران؛ تاسیس ساواک و فعالیت‌های آن در خلیج فارس‌؛ برنامه‌ریزی اقتصادی و عوامل تعیین کننده سیاسی آن در دهه ۱۳۴۰‌؛ نخست‌وزیری منصور‌؛ دربارۀ برخی از رهبران سیاسی ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.