tile

وزیری، شاهرخ

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
لوزان، سویس
Date
۱۳ نوامبر ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی.
Abstract
پیشینۀ تحصیلی‌؛ همکاری با جبهه ملی در دبیرستان‌؛ ساختار جبهه ملی در دهه ۱۳۴۰‌؛ واکنش حزب مردم به رویدادهای (۱۳۴۳- ۱۳۴۲)‌؛ پیدایش و رشد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ دیدگاه‌های مختلف سیاسی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ ارتباط بین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و سازمان‌های سیاسی خارجی‌؛ بودجه‌؛ سازماندهی و نشریات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و آیت‌الله خمینی‌؛ مشکلات داخلی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ رابطۀ کنفدراسیون دانشجویان با بنی‌صدر و مجاهدین‌؛ ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷‌؛ بازداشت و بازجویی به دست ساواک‌؛ فعالیت‌های گروه پرویز نیک‌خواه‌؛ رویداد‌های سال‌های (۱۳۴۳- ۱۳۴۲)‌؛ آیت‌الله خمینی‌، تیمور بختیار و فضای سیاسی ایران در آن دوره.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.