tile

شوکت، پرویز

Oral History Interview

Interviewer
سپهر ذبیح
Place
اوکلند، کالیفرنیا
Date
آوریل ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
تنها نوار صوتی موجود است.
Interviewee Details
کوشندۀ سیاسی‌؛ عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی.
Abstract
فعالیت‌ها و برنامه‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ شرح فعالیت‌ها و ساختار کنگره کنفدراسیون دانشجویان‌؛ هدف‌های سیاسی کنفدراسیون دانشجویان‌؛ قانون اساسی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و هدف‌های کلی این سازمان.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.