tile

شکوه (نام مستعار)

Oral History Interview

Interviewer
فرزانه میلانی
Place
لس آنجلس
Date
نوامبر ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۶۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
پزشک‌؛ عضو جامعۀ بهائیان ایران.
Abstract
خاطراتی از کودکی و رشد در جامعۀ بهائی ایران‌؛ حقوق زنان در جامعۀ بهائی‌؛ سرنوشت جامعۀ بهائی پس از انقلاب ۱۳۵۷‌؛ تجربیات شخصی از برخورد با ماموران انقلابی‌؛ مشکلات خروج از ایران‌؛ فرار از ایران‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.