tile

شایگان، داریوش

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا (مریلند)
Date
۳۰ ژوئن ۱۹۸۹
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه تهران، رئیس مرکز مطالعات فرهنگ‌ها‌ ۱۳۵۸- ۱۳۵۶، سردبیر ایران نامه
Abstract
پیشینۀ تحصیلی و تبار خانوادگی؛ خاطراتی از آشنایی با برخی از فلاسفه و صوفیان نامدار ایران در دوران جوانی؛ فضای روشنفکری دانشکده ادبیات ایران؛ اهداف و برنامه‌های مرکز مطالعۀ فرهنگ‌ها؛ آرای سیاسی و تعلقات فرهنگی دانش‌آموختگان و روشنفکران ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ مکاتب گوناگون روشنفکران ایرانی؛ روشنفکران و انقلاب اسلامی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.