tile

سپهری، حسین

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
بتزدا، مریلند
Date
۱۲ اوت ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه+ فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
معاون وزیر کشاورزی‌ (۱۳۵۷- ۱۳۴۷‌)‌.
Abstract
پیشینۀ تحصیلی‌؛ کار در سازمان برنامه و بودجه‌؛ ابوالحسن ابتهاج؛ برنامه‌ریزی کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه‌؛ برنامه‌های توسعۀ کشاورزی در روستاها‌؛ مخالفت سید جلال تهرانی با اصلاحات ارضی‌؛ ارزیابی تاثیرات اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱‌؛ عملکرد شورای عالی اقتصاد‌؛ رقابت سازمان‌های مختلف دولتی برای بودجه و دیگر منابع‌؛ روال تغییر در بودجه برای طرح‌های توسعه از دهه ۱۳۴۰ به بعد‌؛ رابطه شاه با هیئت وزیران‌؛ ارزیابی توسعۀ کشاورزی کشور‌؛خاطراتی از منصور روحانی‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.