tile

سرفراز، حسین

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا، مریلند
Date
۱ و ۸ اکتبر ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
سردبیر هفته‌نامۀ «سفید و سیاه»‌ (۱۳۴۴- ۱۳۴۱)‌؛ سردبیر هفته‌نامۀ «تهران مصور»‌(۱۳۴۷- ۱۳۴۴)‌؛ سردبیر سیاسی نشریۀ رستاخیز‌ (۱۳۵۶- ۱۳۵۳)‌.
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلات‌؛ خاطراتی از دوران دانشجویی و هم‌شاگردی‌ها در دانشگاه تهران در دهه ۱۳۳۰‌؛ خاطراتی از سعیدی سیرجانی‌؛ آغاز فعالیت‌های روزنامه‌نویسی‌؛ گفتمان دربارۀ شعر نو در دهه ۱۳۳۰‌؛ اشعار فریدون توللی‌؛ جامعۀ ادبی در تهران در دهه ۱۳۳۰‌؛ توسعۀ تاتر در دهه ۱۳۳۰‌؛ فن‌آوری‌های جدید در چاپ روزنامه‌؛ فرهنگ سیاسی روزنامه‌نویسی و تغییر در آن پس از رویدادهای ۱۳۳۲‌؛ طبیعت، شدت و محیط سانسور در رسانه‌ها‌؛ شرکت‌های کیهان و اطلاعات‌؛ چپی‌ها در روزنامه‌ها در دهه‌‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ رسانه‌ها و دولت هویدا‌؛ انتصاب امیرطاهری به عنوان سردبیر «کیهان» و تصاحب «کیهان» به دست گروه‌های چپ در دهه ۱۳۵۰‌؛ علی‌اصغر امیرانی و مجلۀ «خواندنی‌ها‌»؛ منابع مالی رسانه‌ها‌؛ رقابت بین مطبوعات چاپی و رادیو و تلویزیون‌؛ مقاله روزنامۀ «اطلاعات» دربارۀ آیت‌الله خمینی‌؛ روزنامۀ «رستاخیز»‌؛ روزنامه‌ها قبل و بعد از انقلاب‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.