tile

راسک، دین

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
آتنس، جورجیا
Date
۲۳ مه ۱۹۸۶
Condition
باز
Language
English
Content
۴۶ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
وزیر امور خارجه آمریکا در دولت‌های کندی و جانسون‌ (۱۳۴۶- ۱۳۳۹).
Abstract
خاطراتی از بحران آذربایجان در سال ۱۳۲۳‌؛ رابطۀ ایران و آمریکا در دوران دولت کندی‌؛ نقش پیمان سنتو در روابط ایران و آمریکا‌؛ مباحثی بین دولت کندی و دولت ایران دربارۀ فروش اسلحه‌؛ آمریکا و انقلاب سفید‌؛ سیاست آمریکا در مقابل شاه در دهه ۱۳۴۰‌؛ در نظر داشتن ایران در امور سیاسی- جغرافیایی آمریکا‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران دولت جانسون.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.