tile

روحی، هما

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
بتزدا، مریلند
Date
7 آپریل 1990
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان‌؛ عضو شورای مرکزی و دبیر کل سازمان زنان ایران‌؛ معاون وزیر صنایع و معادن.
Abstract
انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ عملکرد سازمان‌های دولتی در دوران نخست‌وزیری بازرگان‌؛ تجربه‌های شخصی دربارۀ انقلاب به عنوان یک کارمند ارشد دولت‌؛ عملکرد دولت بختیار‌؛ واکنش انقلابیون در مقابل سازمان زنان ایران‌؛ خاطراتی از بازداشت و بازجویی پس از انقلاب‌؛ تغییرات زندگی زنان در ایران پس از انقلاب.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.