tile

رویس، ویلیامز

Oral History Interview

Interviewer
هرمز حکمت
Place
واشنگتن دی. سی.
Date
ژانویه و ژوئن 1991
Condition
باز
Language
English
Content
Interviewee Details
دارنده بورسیه فولبرایت در ایران (1347) رئیس انجمن ایران و آمریکا در شیراز (1351-1349)، رئیس بخش فارس
Abstract
: پیشینۀ خانوادگی و تحصیلات؛ دلایل رفتن به ایران؛ تدریس در انجمن ایران و آمریکا در تهران؛ زندگی اجتماعی در تهران در اوایل دهه ۱۳۴۰؛ نظر دانشجویان ایرانی دربارۀ ایالات متحدۀ آمریکا؛ خاطراتی از برخی شخصیت‌های ایرانی و رویدادهای سیاسی در دوران نخست‌وزیری علی امینی؛ رویدادهای اوایل دهه ۱۳۴۰ و پیامدهای آن بر فضای سیاسی ایران در اواخر همین دهه؛ خاطراتی از برخی از شهرهای ایران‌، رامسر‌، اصفهان‌، شیراز‌ و مشهد‌،‌؛ دربارۀ برخی از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ایالات متحدۀ آمریکا در اوایل دهه ۱۳۴۰‌، مجید تهرانیان و صادق قطب‌زاده؛ انجمن ایران و آمریکا در شیراز.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.