tile

رید، الیزابت

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
اوکلند، زلاند نو
Date
۱۴ آوریل ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۳۴ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان‌؛ مشاور نخست‌وزیر استرالیا در امور زنان‌ (۱۳۵۲-۱۳۵۰)؛ مشاور مخصوص سازمان زنان ایران‌ (۱۳۵۶-۱۳۵۳)؛ مدیر مرکز آسیایی و اقیانوس آرام زنان و توسعه.
Abstract
جنبش حقوق زنان در استرالیا‌؛ اولین برداشت‌ها از سازمان زنان ایران‌‌؛ خاطراتی از زندگی در تهران‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران‌؛ خاطراتی از رویدادهای انقلابی در ایران و تاثیر آن بر امور زنان‌؛ تجربیات شخصی از انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ رجوعی به پژوهش پری سلطان محمدی دربارۀ بازگشتن زنان رها شده به شرایط پیشین خود در سال ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.