tile

راجی، پرویز

Oral History Interview

Interviewer
شوشا اعصار
Place
لندن
Date
۹ و ۱۰ آوریل ۱۹۸۶
Condition
مشروط
Language
English
Content
۷۱ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
رئیس دفتر امیرعباس هویدا‌ (۱۳۴۸-۱۳۴۳)‌‌؛ مشاور اشرف پهلوی‌ (۱۳۵۴-۱۳۴۸)‌‌؛ سفیر ایران در انگلستان‌ (۱۳۵۷-۱۳۵۴).
Abstract
خاطراتی از کودکی و شروع به کار‌؛ خاطراتی از دوران اشتغال در وزارت امور خارجه‌؛ عملکرد وزارت امور خارجه‌؛ عباس آرام در زمان وزارت امور خارجه‌؛ خصوصیات نخست‌وزیر هویدا‌؛ رابطۀ شاه و هویدا‌‌؛ واکنش هویدا به تغییرات سیاسی کشور‌‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ سفر اشرف پهلوی‌ به چین و شروع روابط بین تهران و پکن‌؛ رابطۀ ایران و انگلستان در اواخر دهه ۱۳۵۰‌؛ حساسیت شاه به انتقاد‌های انگلیس‌؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.