tile

قریشی، احمد

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا (مریلند)
Date
۱۵ آوریل ۱۹۸۳ و ۸ ژوئیه ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
Persian
Content
۴۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه ملی‌؛ رییس دانشکده حقوق‌ دانشگاه ملی‌ (۱۳۵۲-۱۳۵۰)‌؛ رییس دانشکده اقتصاد و حقوق سیاسی دانشگاه ملی ایران‌ (۱۳۵۴-۱۳۵۲)‌؛ رییس دانشگاه ملی‌ (۱۳۵۷-۱۳۵۵)‌‌؛ رییس کمیتۀ اجرایی حزب رستاخیز‌ (۱۳۵۷-۱۳۵۵).
Abstract
پیشینۀ تحصیلی و تبار خانوادگی؛ خاطراتی از فضای دانشگاهی و روشنفکرانۀ ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ برنامه‌‌ریزی آموزش عالی و ارزیابی کیفیت آن در ایران پیش از انقلاب؛ بازسازی دانشگاه ملی؛ فضای سیاسی و آزادی سیاسی در دانشگاه‌های ایران در دهه ۱۳۵۰؛ نفوذ ساواک در دانشگاه‌ها؛ خاطراتی از پرویز ثابتی؛ شیوه رهبری و ویژگی‌های شخصی امیرعباس هویدا؛ مقدمات تشکیل، ساختار، اهداف و چگونگی فعالیت‌های حزب رستاخیز؛ واکنش هویدا به ایده تشکیل حزب واحد؛ افزایش بی‌اعتمادی شاه به حزب و تلاش او برای تحدید نفوذ آن؛ خاطراتی از شیوه مدیریت دبیرکل‌های حزب؛ میزان محبوبیت و موفقیت حزب رستاخیز؛ علل شکست حزب در جلوگیری از بسیج مردم به سود جنبش انقلابی؛ ملاقات شاه با کریم سنجابی در آستانۀ انقلاب؛ دربارۀ امیراسدالله علم؛ اوضاع اداری استان خراسان؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.