tile

اسکویی، نادر

Oral History Interview

Interviewer
هرمز حکمت
Place
بتزدا، مریلند
Date
۱۵ مه ۱۹۱۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
کوشندۀ سیاسی‌؛ رییس کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا‌، ۱۳۵۷‌؛ رییس سازمان احیا‌، (۱۳۵۸- ۱۳۵۷‌).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ خاطراتی از رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳- ‌۱۳۴۲؛ عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا در دهه ۱۳۵۰؛ افراطی شدن کنفدراسیون دانشجویان‌‌؛ ساختار و منبع مالی کنفدراسیون دانشجویان‌؛ دسته‌گرایی در کنفدراسیون دانشجویان‌؛ سازمان احیا به عنوان یک سازمان دانشجویی‌؛ فعالیت‌های دانشجویی در اروپا در دهه ۱۳۵۰‌؛ مشکلات با پلیس فرانسه‌ و اتهامات ترور‌؛ ملاقات با آیت‌الله خمینی در پاریس‌؛ برگشت به ایران و شرکت در انقلاب.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.