tile

نوربخش، جواد

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
واشنگتن دی سی
Date
۱۹ ژوئن ۱۹۹۱
Condition
بسته / مشروط
Language
Persian
Content
: ۱۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
از رهبران طریقت صوفی نعمت‌اللهی‌؛ استاد دانشگاه تهران.
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و دوران کودکی‌؛ خاطراتی از کرمان‌؛ رابطۀ بین گروه‌های مختلف مذهبی در کرمان‌؛ دربارۀ تاریخ سلسلۀ نعمت‌اللهی‌؛ دربارۀ صوفی شدن‌؛ جانشینی در سلسلۀ نعمت‌اللهی‌؛ دربارۀ ظهیرالدوله و صفی علی‌شاه‌؛ تاثیرات انقلاب بر مکتب صوفی‌؛ سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به نعمت‌اللهیان‌؛ سیاست‌های رژیم پهلوی نسبت به نعمت‌اللهایان‌؛ نقش سلسلۀ نعمت‌اللهی بر فرهنگ ایران‌‌؛ نقش نعمت‌اللهیان در دوران انقلاب مشروطه‌؛ نعمت‌اللهیان خارج از ایران‌؛ سیاست‌ها و رفتار نعمت‌اللهیان نسبت به زنان‌؛ تدریس روان‌شناسی در ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.