tile

نیازمند، رضا

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بروکلاین، ماساچوستس
Date
۱۷ سپتامبر ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
Persian
Content
۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
رییس دفتر بررسی بودجۀ سازمان برنامه و بودجه‌‌‌؛ مدیر سازمان مدریت صنعتی‌ (۱۳۴۸- ۱۳۴۲‌)‌‌؛ رییس سازمان بازسازی و توسعۀ صنایع و معاون وزیر اقتصاد صنعتی‌ (۱۳۵۰- ۱۳۴۸‌)‌‌؛ رییس شرکت مس سرچشمه‌ (۱۳۵۴- ۱۳۵۰‌)‌‌.
Abstract
: تبار خانوادگی و سوابق تحصیلی؛ کیفیت توسعۀ صنایع در دوران رضاشاه؛ نقش آلمان در توسعۀ صنعتی ایران؛ چگونگی برنامه‌ریزی و توسعۀ صنعتی در ایران؛ سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در دوران ریاست ابوالحسن ابتهاج و در دهه ۱۳۵۰؛ برنامه‌ریزی صنعتی در وزارات اقتصاد؛ علینقی عالیخانی در مقام وزیر اقتصاد و ارزیابی مدیریت او در زمینۀ برنامه‌ریزی اقتصاد ایران؛ رونق صنعت خودروسازی در ایران؛ برنامه‌ریزی صنعتی و بخش خصوصی؛ آموزش مدیران و کارآفرینان ایرانی؛ نقش محمدرضا شاه در شورای عالی اقتصاد؛ نویدها و مخاطرات سیاست جایگزین‌‌یابی برای کالاهای وارداتی در توسعۀ صنعتی ایران؛ تاثیر برنامه‌ریزی صنعتی در اقتصاد و جامعۀ ایران؛ گستره تاسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری در دوران پهلوی؛ افسانه و واقعیت توسعۀ اقتصاد صنعتی در دوران پهلوی؛ دربارۀ شرکت مس سرچشمه؛ کار با بخش خصوصی به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.