tile

نویسی، یزدان

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
لس آنجلس
Date
۱۳ فوریه ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
Persian
Content
۴۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
افسر گارد شاهنشاهی، آجودان ویژۀ شهبانو فرح‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۰‌). 
Abstract
پیشینۀ تحصیلی؛ ورود به ارتش؛ ساختار و اهداف گارد شاهنشاهی؛ وظایف گارد جاویدان؛ خاطراتی از دربار شاهنشاهی و نحوه کار آن؛ ویژگی‌های شخصی شاه، ویژگی‌های شخصی شهبانو فرح‌؛ برنامه‌ها و سفرهای شهبانو فرح؛ تهیۀ مقدمات آخرین سفر محمدرضا شاه از ایران؛ واکنش شاه به تظاهرات طرفداران انقلاب سال ۱۳۵۷؛ خاطراتی از خانواده سلطنتی در ماه‌های نخستین پس از ترک ایران؛ نحوه رفتار انور سادات و ملک حسن پادشاه مراکش با محمدرضاشاه‌؛ روابط شاه با تیمور بختیار؛ عوارض بیماری و روحیۀ شاه در ایام تبعید؛ تلاش برای ترور شاه‌؛ نظر محمدرضا شاه دربارۀ برخی از سیاست پیشگان و دولتمردان ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.