tile

ناطق، هما

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
پاریس
Date
۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۰
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه در ایران و فرانسه، کوشندۀ سیاسی
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی؛ دوران تحصیلی و آغاز کار در دانشگاه تهران؛ دربارۀ روشنفکران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ فعالیت‌های سیاسی در دفاع از حقوق بشر؛ جریان مضروب شدن به دست نیروهای امنیتی؛ کارنامۀ فعالیت‌های نیروهای چپ‌گرا در دوران پهلوی؛ دربارۀ نقش و هدف‌های ساواک؛ تاملاتی دربارۀ فعالیت‌های سیاسی در دوران پهلوی و بازنگری به اوضاع و احوال سیاسی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ فعالیت‌های گروه‌های سیاسی در تبعید؛ آیندۀ ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.