tile

ناس، چارلز

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
بتزدا، مریلند
Date
۱۳ و ۳۱ مه و ۲۶ ژوییه ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۲۴۷ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
رئیس بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۳‌)‌‌‌؛ مشاور هیئت اعزامی به تهران (۱۳۶۰- ۱۳۵۷‌)‌‌‌.
Abstract
آغاز دوران کار‌؛ نقش ایران در حل مسایل منطقه‌؛ روابط آمریکا و ایران‌؛ میزان آگاهی آمریکا از چگونگی انقلابِ در شرف وقوع؛ فروش اسلحه به ایران‌؛ روابط بازرگانی و اقتصادی ایران و آمریکا‌؛ سفارت آمریکا در ایران‌؛ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات در ایران‌؛ سیاست آمریکا در ایران در دوران دولت‌های نیکسون و فورد‌؛ دوران سفارت ویلیام سالیوان؛ سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران در دوران کارتر‌؛ دربارۀ ساواک و میزان آگاهی آمریکا از عملیات این سازمان‌؛ عملیات چریکی در ایران‌؛ نگاهی به نقش آمریکا در ایران و تلاش برای مهارکردن انقلاب‌؛ ماموریت هایزر در ایران‌؛ دولت بختیار‌‌؛ سیاست آمریکا پس از انقلاب‌؛ روابط سفارت آمریکا با رهبران انقلاب‌؛ فعالیت‌های سفارت آمریکا پس از انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ ترازنامۀ روابط آمریکا و ایران در دوران شاه.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.