tile

متعمدی، قاسم

Oral History Interview

Interviewer
احمد قریشی و سپهر ذبیح
Place
موراگا، کالیفرنیا
Date
۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ و ۱۲ آپریل ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
۹۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
مشاور وزیر بهداشت‌؛ رییس دانشگاه اصفهان‌ (۱۳۵۸- ۱۳۴۸‌)‌‌؛ وزیر علوم و آموزش عالی‌ (۱۳۵۶- ۱۳۵۵‌)‌‌‌؛ رییس دانشگاه تهران‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۶‌)‌‌‌؛ عضو شورای مرکزی حزب رستاخیز‌ (۱۳۵۸- ۱۳۵۴‌)‌‌.
Abstract
خاطراتی از کودکی‌؛ آموزش پزشکی در دانشگاه تهران‌؛ اشتغال در وزارت بهداری‌؛ وضعیت بهداشت و سلامت در ایران در آن دوره‌؛ برنامه‌ریزی برای آموزش بهداشت در ایران‌؛ نقش مشاوران خارجی در برنامه‌ریزی در بهداشت‌؛ مطالعاتی در زمینۀ واگیرشناسی‌؛ نقش سازمان‌های مختلف برای جلوگیری از شیوع بیماری در ایران‌؛ برنامه ریزی برای آموزش پزشکی در ایران‌؛ آموزش عالی در ایران‌؛ ریشه و برنامه‌های حزب رستاخیز‌‌‌‌؛ بررسی دلایل وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ بیماری شاه‌؛ واکنش بزرگان سیاسی ایران به دگرگونی‌های انقلابی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.