tile

مصدقی، تقی

Oral History Interview

Interviewer
غلامرضا افخمی
Place
آلکسندریا، ویرجینیا
Date
۳۰ نوامبر ۱۹۸۷
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
عضو شورای مرکزی شرکت ملی نفت ایران‌، (۱۳۵۸- ۱۳۴۸‌)‌؛ مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران‌، (۱۳۵۸- ۱۳۵۲‌)‌.
Abstract
: پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ اشتغال در شرکت نفت ایران و انگلیس‌؛ ساختار و عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس‌‌؛ پیدایش شرکت ملی نفت ایران‌؛ عملکرد شرکت ملی گاز ایران‌؛ مدیران برجستۀ شرکت ملی نفت ایران‌؛ تغییراتی در ساختار شرکت ملی نفت پس از افزایش قیمت نفت‌؛ پیوند بین فعالیت‌های شرکت ملی نفت و بخش صنعتی اقتصاد‌‌؛ ارزیابی روش‌های سازماندهی و عملیاتی شرکت ملی نفت‌؛ تاثیر شرکت ملی گاز بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد‌ی‌؛ گفت‌و‌گو با مقامات اتحاد جماهیر شوروی برای فروش گاز‌؛ ارزیابی سیاست‌های توسعۀ اقتصادی‌؛ ترازنامۀ سازمان برنامه و بودجه‌؛ تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی ایران‌؛ روابط بین صنایع و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.