tile

محی، ملک تاج

Oral History Interview

Interviewer
فرشته نورایی و مهناز افخمی
Place
واشنگتن دی سی
Date
۱۸ اکتبر ۱۹۸۲ و ۳ ژانویه ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
Persian
Content
۴۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان‌؛ عضو شورای مرکزی سازمان زنان ایران‌ (۱۳۵۸- ۱۳۴۹‌)‌‌؛ عضو شورای شهر اصفهان‌ (۱۳۵۴- ۱۳۵۰‌)‌‌؛ نماینده مجلس‌ (۱۳۵۸- ۱۳۵۴‌)‌.
Abstract
خاطراتی از زندگی در اصفهان‌؛ مقام زنان در جامعۀ سنتی‌؛ شروع فعالیت‌های سیاسی‌؛ انتخاب برای شورای شهر اصفهان‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران‌؛ دربارۀ شورای شهر اصفهان و روابط این شورا با دفتر استانداری‌؛ انتخاب به نمایندگی مجلس‌؛ دربارۀ شیوه رای دادن در انتخابات مجلس در اصفهان‌؛ عملکرد مجلس‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران در اصفهان‌ و تاثیر این سازمان در زندگی زنان‌؛ خاطراتی از انقلاب ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.