tile

موید ثابتی، پروین

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
موناکو، فرانسه
Date
۸ سپتامبر ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
Persian
Content
۲۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان‌؛ عضو شورای مرکزی سازمان زنان ایران‌ (۱۳۵۸- ۱۳۴۵‌).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی‌؛ کارهای خیریه‌؛ وضعیت زنان در مشهد در دهه ۱۳۱۰‌؛ تلاش برای لغو کشف حجاب در سال ۱۳۱۵‌؛ شروع جنبش حقوق زنان در ایران‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ فعالیت‌های سیاسی زنان ایران‌؛ عملکرد سازمان زنان ایران‌؛ تغییر رفتار نسبت به زنان در اواخر دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های جوانان ایران‌؛ ارزیابی برنامه‌های امیر عباس هویدا برای جوانان؛ آماده شدن برای بازی‌های آسیایی ۱۳۵۳‌؛ ساختن دهکدۀ المپیک‌؛ دربارۀ ساختما ن‌سازی در ایران‌؛ نخست وزیری هویدا‌؛ تجربیاتی ار انقلاب‌؛ زندگی در خارج از ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.