tile

موید ثابتی، علی

Oral History Interview

Interviewer
سپهر ذبیح
Place
نیس، فرانسه
Date
۲۱ اوت ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۶ صفحه + خلاصه + زندگینامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
نویسنده و شاعر‌؛ نماینده مجلس‌ (۱۳۲۸- ۱۳۱۳‌)‌؛ سناتور‌ (۱۳۴۶- ۱۳۲۹‌)‌‌؛ بنیانگذار و مدیر شرکت ثابت شکر خراسان‌.
Abstract
خاطراتی از دوران مجلس‌؛ خاطراتی از رضا شاه و روش رهبری وی‌؛ سیاست رضا شاه در مقابل مذهب‌؛ حادثۀ مسجد گوهرشاد‌؛ دربارۀ دسیسه‌های انگلیس در سیاست ایران‌؛ خاطرات مصدق از برخوردهای رضا شاه و انگلیسی‌ها‌؛ فشارهای روسیه بر ایران در زمان جنگ جهانی دوم‌؛ نخست وزیری قوام و بحران آذربایجان‌؛ دولت مصدق و وقایع سال ۱۳۳۲‌؛ دو آیندۀ تلخ برای ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.