tile

میکلاس، جک

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
اوکلند، کالیفرنیا
Date
۲۸ و ۳۱ ژوئیه ‌۱۹۸۶؛ ۲۱ و ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۲۴۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
مدیر رئیس بخش ایران در وزارت امور خارجۀ آمریکا‌ (۱۳۵۳- ۱۳۴۶)‌؛ معاون رییس هیئت اعزامی آمریکا در تهران‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۳)‌؛ مشاور وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و آسیای جنوبی‌، پژوهشگر در دانشگاه دفاع ملی آمریکا.
Abstract
نگاهی به روابط ایران و آمریکا‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران‌‌؛ سیاست خرید اسلحۀ ایران‌؛ دربارۀ شاه و شیوه رهبری وی‌؛ ارزیابی ثبات سیاسی رژیم پهلوی در دهه ۱۳۵۰‌؛ دربارۀ انتقاد دانشگاهیان از سیاست آمریکا نسبت به ایران‌؛ جمع‌آوری اطلاعات در ایران‌؛ عملکرد سفارت آمریکا در ایران‌؛ سفرای آمریکا‌، هلمز و سالیوان در ایران‌؛ تحلیل سیاسی در سفارت آمریکا در ایران‌؛ گفت‌و‌گوهای افسران سیاسی در سفارت آمریکا نسبت به آیندۀ سیاسی ایران‌؛ سیاست منطقه‌ای ایران‌؛ برنامه‌ریزی سیاسی در ایران و عواقب سیاسی آن‌؛ فعالیت‌های سازمان سیا در ایران‌؛ رابطۀ بین کارکنان سفارت آمریکا و گروه‌های مخالف شاه‌؛ سیاست آمریکا در قبال ایران‌؛ اقتصاد ایران و آمریکا در دهه ۱۳۵۰ و سرمایه‌گذاری‌های شخصی‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران ریاست جمهوری کارتر‌؛ انقلاب و واکنش آمریکا‌؛ ترازنامۀ روابط ایران و آمریکا.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.