tile

مترینکو، مایکل

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی سی
Date
۲۳ مه‌، ۱۴ ژوئن‌، ۲۹ اوت‌ و ۲۷ اکتبر ۱۹۸۸؛ ۲ مارس ۱۹۸۹
Condition
مشروط
Language
English
Content
۲۳۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
کنسول ایالات متحدۀ آمریکا در تهران و تبریز‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۵)‌؛ رایزن سیاسی سفارتخانۀ آمریکا در ایران ۱۳۵۷‌؛ گروگان در ایران (۱۳۵۹- ۱۳۵۸).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ خاطراتی از دوران خدمت در سپاه صلح آمریکا در ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ کردهای ایران؛ سپاه دانش در ایران؛ گرایش‌های سیاسی ایرانیان در دهه ۱۳۵۰؛ بخش روادید سفارت آمریکا در تهران‌؛ دربارۀ تغییرات اقتصادی- اجتماعی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های سفارت آمریکا در ایران‌؛ فعالیت‌های سیاسی کنسولگری ایالات متحدۀ آمریکا در تبریز؛ اغتشاشات تبریز در ماه‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷؛ تظاهرات طرفداران رژیم‌ شاه؛ آتش زدن سینما رکس آبادان؛ آمریکا در افکار عمومی ایرانیان؛ واکنش سفارت به این رویدادها؛ شایعاتی دربارۀ استعفای جمعی افسران نیروی هوایی در تبریز و شیراز‌؛ پیدایش سازمان های انقلابی در تبریز و اشغال کنسولگری به دست انقلابیون؛ موضع دولت آمریکا نسبت به حکومت انقلابی؛ نخستین تلاش برای اشغال سفارت آمریکا و رقابت میان جناح‌های گوناگون انقلابی؛ اشغال سفارت و گروگانگیری اعضای آن؛ خاطراتی از دوران اسارت در سفارت.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.