tile

مهرآموز، اسماعیل

Oral History Interview

Interviewer
اکبر اعتماد
Place
پاریس
Date
۱۶مه ۱۹۸۳
Condition
مشروط
Language
Persian
Content
۲۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
افسر اطلاعاتی ارتش.
Abstract
پیوستن به ارتش و آغاز خدمت در رکن دوم؛ فعالیت‌های ضداطلاعاتی در مقابله با عوامل اتحاد جماهیر شوروی؛ تحریکات جمال عبدالناصر در ایران و رویدادهای سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲؛ فعالیت‌های تیمور بختیار علیه نظام سیاسی ایران و روابط او با آیت‌الله خمینی و دولت عراق؛ مسایل امنیتی ناشی از بازگشت ایرانیان برون مرزی از عراق و اتحاد جماهیر شوروی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.